• Tyršova stezka 21/1b, 435 11 Lom - Loučná

Plynoměry a průtokoměry

Měřidla pro obchodní nebo provozní měření plynů na principu objemovém nebo rychlostním jsou nezbytným vybavením ve mnoha odvětvích. Existuje několik typů měřidel, které se liší podle jejich konstrukce a použití.

Mezi objemová měřidla patří membránové a rotační plynoměry, které pracují na principu měření objemu plynu. Na druhou stranu, rychlostní měřidla, jako jsou turbínové plynoměry nebo průtokoměry, pracují na principu měření rychlosti průtoku plynu.

project-slider-image

Dále můžeme měřidla rozdělit podle jejich použití na:

 • Domovní plynoměry, které slouží k měření plynu v domácnostech a malých provozech.
 • Průmyslové plynoměry, které jsou určeny pro měření plynu v průmyslových provozech a velkých komerčních objektech.
 • Průtokoměry, které měří průtok plynu v různých aplikacích.

Zajišťujeme širokou škálu služeb v oblasti plynoměrů, které zahrnují:

 • Dodávku a montáž plynoměrů: Provádíme dodávku a instalaci domovních a průmyslových plynoměrů včetně jejich připojení a zprovoznění.
 • Revize a zkoušky: Provádíme pravidelné revize a zkoušky plynoměrů zajišťující jejich bezpečnou a spolehlivou provozuschopnost.
 • Servisní prohlídky a opravy: Poskytujeme servisní prohlídky a opravy plynoměrů včetně diagnostiky a odstranění závad.
 • Kalibrace a údržba: Provádíme kalibraci plynoměrů a pravidelnou údržbu, aby byla zajištěna jejich správná funkčnost a přesnost měření.
 • Poradenství a konzultace: Poskytujeme odborné poradenství a konzultace v oblasti výběru a správy plynoměrů, včetně optimálního umístění a nastavení.
 • Dodání revizních zpráv: Zajišťujeme vyhotovení a dodání revizních zpráv v souladu s platnými normami a předpisy.
 • Náhradní díly a příslušenství: Nabízíme široký sortiment náhradních dílů a příslušenství pro plynoměry.
 • Certifikace a dokumentace: Poskytujeme veškerou potřebnou certifikaci a dokumentaci týkající se plynoměrů a souvisejících služeb.